Informacija apie draudimo tarpininką:

  1. UADBB „Rizikos partneriai“, įmonės kodas 124586925, Mokslininkų g. 9A-16, Vilnius, el. paštas: info@rizikospartneriai.lt.UADBB „Rizikos partneriai“ – draudimo brokerių įmonė. Draudimo brokerių įmonių sąrašo patikrinimo vieta: https://www.lb.lt/finansu-rinku-dalyviai.
  2. Asmuo, manantis, kad draudimo brokeris draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, gali pateikti skundą registruotu laišku adresu Mokslininkų g. 9A-16, Vilnius, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Draudimo brokerių įmonė  per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos privalo skundą išnagrinėti ir pateikti klientui atsakymą registruotu laišku kliento skunde nurodytu adresu.
  3. UADBB „Rizikos partneriai“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokių draudimo bendrovių akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo. Jokios draudimo bendrovės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Rizikos partneriai“ akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 % balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 % kapitalo.
  4. Draudimo tarpininko gaunamo atlygio už sudarytas draudimo sutartis pobūdis: komisinis atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.
  5. Siūlomų draudimo sutarčių atžvilgiu UADBB „Rizikos partneriai“ bendradarbiauja su šiomis draudimo bendrovėmis: ADB „Lietuvos draudimas“, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, ADB „Gjensidige“, UADB Compensa Vienna Insurance Group, „Seesam“ Insurance AS Lietuvos filialas, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, UAB DK „Lamantinas“.