KLIENTŲ KONSULTAVIMAS / ŽALŲ REGULIAVIMAS

Atsitikus įvykiui, kuris gali nulemti turtinius, finansinius nuostolius ar žalą asmeniui, būtina imtis tinkamų veiksmų, kurie padėtų užtikrinti draudimo išmokų savalaikį gavimą, todėl tokiais atvejais rekomenduojame nedelsiant susisiekti su mūsų darbuotojais ir informuoti apie susidariusią situaciją.

Mūsų darbuotojai
1. Suteiks informaciją, kokių veiksmų reikia imtis pirmiausia, padės kuo skubiau susisiekti su draudiko atstovais.
2. Draudiminių įvykių atvejais kontroliuos žalos atlyginimo procesą.
3. Padės išspręsti nesusipratimus tarp jūsų ir draudimo bendrovės, taip užkertant kelią konfliktinių situacijų susidarymui, ar draudimo išmokos išmokėjimo terminų uždelsimą.