VISOS DRAUDIMO RŪŠYS

Rizikų ir draudimo apsaugos produktų įvairovės apžvalga.
Ką galime įvardinti didžiausiomis grėsmėmis mūsų pasirinktam gyvenimo būdui?
1. Turto praradimas.
2. Sveikatos pokyčiai, gyvybė/mirtis.
3. Atsakomybė už veiklos/neveiklumo sukeltus padarinius kitiems visuomenės subjektams.
4. Finansiniai nuostoliai.
5. Patikimumo garantijos.

Detaliau:
1. Turto praradimo rizika
Kuo mums svarbu turimas sukauptas turtas?
Pastovaus rezidavimo galimybė (buveinė). Sprendimas – Nekilnojamo turto draudimas.
Gyvenimo fizinio dinamiškumo užtikrinimas. Sprendimas – Transporto priemonių draudimas.
Gyvenimo būdo ir aplinkos harmonizavimas. Sprendimas – Kilnojamojo turto draudimas.

2. Sveikatos pokyčių ir asmens mirties/žuvimo rizika
Kuo mums svarbu mūsų sveikatos pokyčiai, su mumis susijusio asmens mirtis/žuvimas?
Sveikatos būsena nulemia pasirinkto gyvenimo būdo stabilumą ir sėkmę. Pakitus sveikatos būsenai tenka keisti ir gyvenimo būdą ir tikslus, eilės galimybių tenka atsisakyti. Tai nulemia drastiškus pokyčius gyvenime. Tad, tokiais atvejais būtina arba kuo greičiau išspręsti sveikatos problemas ir grįžti į įprastą kasdienybę, arba, kai tai jau nebeįmanoma, turėti finansinę paramą, kad prisitaikyti prie naujo gyvenimo būdo. Sprendimas – Sveikatos draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.
Žmogaus mirtis/žuvimas panaikina visas su juo susijusias rizikas, tačiau pakeičia, kartais – gana drastiškai, su juo susijusių asmenų gyvenimus. Priklausomai nuo to, kiek jautriai buvo susiformavę tarpusavio finansiniai ryšiai su mirusiu/žuvusiu asmeniu, susiję žmonės gali patirti laikinus finansinius nepatogumus arba atsidurti ir visiškai nepavydėtinoje situacijoje, kai, be išorinės finansinės paramos, jiems tektų keisti gyvenimo būdą ir tikslus. Sprendimas – Gyvybės draudimas.

3. Atsakomybės rizika
Kuo mums svarbu atsakomybės rizika?
Atsakymas paprastas ir trumpas – viskuo! Gyvendami kaip socialūs asmenys, mes privalome prisiimti atsakomybę už mūsų veiksmų ar, tam tikrose situacijose, ir mūsų neveikimo pasekmes. Dabartiniais įstatymais mes jau esame priversti būti atsakingais už kiekvieno savo veiksmo/neveikimo pasekmes. Šios socialaus gyvenimo prievolės Lietuvoje dar labai dažnas, ar tai būtų tik fizinis asmuo, ar išvystytos įmonės vadovas, nesuvokia. Deja, nesuvaldyta (neapdrausta) atsakomybės rizika per vieną dieną gali sunaikinti visą jūsų ar įmonės finansinį įdirbį šioje žemėje. Sprendimas – Atitinkamos atsakomybės srities draudimas.

4. Finansinio stabilumo rizika
Finansinį stabilumą apsprendžia dviejų procesų sąveika: pajamų gavimas ir išlaidos. Taip jau pasaulyje yra, kad mūsų išlaidos pasižymi kurkas didesniu stabilumu, nei pajamos. Tad, pajamų stabilumo klausimas aktualumo nepraranda niekada. Sprendimas – Finanasinių nuostolių draudimas

5. Patikimumo garantijų rizika
Ši rizika visiškai kitokia, nei anksčiau išvardintos. Draudimo bendrovės teikia įvairias laidavimo paslaugas, kurių esmė yra tokia, kad Draudikas atlygins trečiajai šaliai, susijusiai su Draudiko klientu (Draudėju) tam tikrais sutartiniais santykiais, jos patirtus nuostolius, jei Draudėjas savo sutartines pareigas įvykdys netinkamai arba jų neįvykdys. Sprendimas – Laidavimo draudimas.

Galimi draudimo apsaugos produktai, jų klasifikavimas.
Draudimo produktus būtų galima klasifikuoti įvairiai. Vienok, vengdami painiavos, pateikiame Lietuvos įstatyminiais aktais suformuotą klasifikaciją:

I. Ne gyvybės draudimo šaka
Draudimo rūšys:
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas (Plačiau)
Draudimas ligos atvejui (Plačiau)
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (Plačiau)
Finansinių nuostolių draudimas (Plačiau)
Geležinkelio transporto priemonių draudimas (Plačiau)
Kredito draudimas (Plačiau)
Laidavimo draudimas (Plačiau)
Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas (Plačiau)
Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas (Plačiau)
Pagalbos draudimas (Plačiau)
Su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas (Plačiau)
Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas (Plačiau)
Su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas (Plačiau)
Skraidymo aparatų draudimas (Plačiau)
Teisinių išlaidų draudimas (Plačiau)
Turto draudimas (Plačiau)
Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas (Plačiau)
Vežamų krovinių draudimas (Plačiau)

II. Gyvybės draudimo šaka

Draudimo rūšys:
Sutuoktuvių ir gimimų draudimas (Plačiau)
Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais
(kai investavimo rizika tenka draudėjui) (Plačiau)
Draudimas mirties atvejui (Plačiau)
Draudimas išgyvenimo atvejui (Plačiau)
Pensijų anuitetai (Plačiau)
Kiti anuitetai (Plačiau)
Tontinos (Plačiau)
Papildantis draudimas dėl žalos asmeniui (Plačiau)
Pensijų kaupimo veikla (Plačiau)